Zapytanie ofertowe - Architektura

  zaznacz typ budynku/projektu, o którym myślisz

  wypełnij podstawowe dane formalne planowanej inwestycji

  określ przybliżoną powierzchnię inwestycji?*


  czy posiadasz nieruchomość, na której chcesz przeprowadzić inwestycję?*


  czy posiadasz ważną decyzję o warunkach zabudowy dla nieruchomości,
  na której chcesz realizować inwestycję?*


  czy nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagodpodarowania przestrzennego?*


  załącz pliki:

  jeśli posiadasz, załącz pliki:
  skan mapy zasadniczej terenu/działki, na której planujesz inwestycję
  skan decyzji o warunkach zabudowy
  zdjęcia z terenu nieruchomości, na której planujesz inwestycję

  jeśli łączny rozmiar plików przekracza 20mb, użyj strony WeTransfer.com


  podaj adres inwestycji


  Opis - napisz parę zdań o projekcie i swoich potrzebach

  imię i nazwisko*

  adres e-mail*

  Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez Studio Fikus moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) w celu przesyłania mi oferty przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

  Podaj brakujący element działania: [mathcaptcha amthcpt]

  Warning: Undefined array key "bar_heading_lgpd_text" in /home/studiofihs/www/cnt/plgs/gdpr-cookie-consent/public/class-gdpr-cookie-consent-public.php on line 318