Zapytanie ofertowe

Architektura wnętrz

  zaznacz typologię projektu wnętrz, o którym myślisz

  wypełnij podstawowe dane formalne planowanej inwestycji

  określ przybliżoną powierzchnię inwestycji?*


  załącz pliki:

  jeśli posiadasz, załącz pliki:
  dokumentację architektoniczną w postaci rysunków pdf bądź plików dwg
  szkice, referencje, zdjęcia pokazujące to czego potrzebujesz
  zdjęcia wnętrz z nieruchomości, na której planujesz inwestycję

  jeśli łączny rozmiar plików przekracza 20mb, użyj strony WeTransfer.com


  podaj adres inwestycji


  Opis - napisz parę zdań o projekcie i swoich potrzebach

  imię i nazwisko*

  adres e-mail*

  Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez Studio Fikus moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) w celu przesyłania mi oferty przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

  Podaj brakujący element działania: [mathcaptcha awmthcpt]

  Architektura

   zaznacz typ budynku/projektu, o którym myślisz

   wypełnij podstawowe dane formalne planowanej inwestycji

   określ przybliżoną powierzchnię inwestycji?*


   czy posiadasz nieruchomość, na której chcesz przeprowadzić inwestycję?*


   czy posiadasz ważną decyzję o warunkach zabudowy dla nieruchomości,
   na której chcesz realizować inwestycję?*


   czy nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagodpodarowania przestrzennego?*


   załącz pliki:

   jeśli posiadasz, załącz pliki:
   skan mapy zasadniczej terenu/działki, na której planujesz inwestycję
   skan decyzji o warunkach zabudowy
   zdjęcia z terenu nieruchomości, na której planujesz inwestycję

   jeśli łączny rozmiar plików przekracza 20mb, użyj strony WeTransfer.com


   podaj adres inwestycji


   Opis - napisz parę zdań o projekcie i swoich potrzebach

   imię i nazwisko*

   adres e-mail*

   Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez Studio Fikus moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) w celu przesyłania mi oferty przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

   Podaj brakujący element działania: [mathcaptcha amthcpt]

   Grafika 3D

    zaznacz jakiej usługi / wsparcia potrzebujesz:

    wypełnij podstawowe dane formalne planowanej inwestycji

    określ przybliżoną ilość ujęć / kadrów wizualizacji, które potrzebujesz*


    określ przybliżoną długość animacji, którą potrzebujesz*


    załącz pliki:

    jeśli posiadasz, załącz pliki:
    model 3d (akceptowalne pliki: 3ds, dwg, gsm, pln, fbx, obj)
    dokumentację architetkoniczną w postaci rysunków pdf bądź dwg
    szkice, referencje, zdjęcia pokazujące to czego potrzebujesz
    zdjęcia z nieruchomości, na której planujesz inwestycję - zdjęcia terenu / wnętrz

    jeśli łączny rozmiar plików przekracza 20mb, użyj strony WeTransfer.com


    podaj adres inwestycji


    Opis - napisz parę zdań o projekcie i swoich potrzebach

    imię i nazwisko*

    adres e-mail*

    Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez Studio Fikus moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) w celu przesyłania mi oferty przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

    Podaj brakujący element działania: [mathcaptcha gfxmthcpt]

    Warning: Undefined array key "bar_heading_lgpd_text" in /home/studiofihs/www/cnt/plgs/gdpr-cookie-consent/public/class-gdpr-cookie-consent-public.php on line 318